Red Point

Trafiam w cel

Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości

nieruchomość

Przy zawiązywaniu transakcji pieniężnej na większą sumę pieniędzy logicznym nastawieniem zdaje się być weryfikacja ryzyka złączonego z podobną ugodą. Z transakcjami zawieranymi na okazalsze sumy nierzadko możemy mieć do czynienia na rynku posiadłości bowiem są to aktywa o znaczącej wartości pieniężnej. Wykup nieruchomości musi być poprzedzony szczegółową oceną, przy czym nie powinno braknąć w tej ocenie miejsca na lustrację wartości nieruchomości.

Czytaj więcej